งานสอบสวน

พ.ต.ท.นครศักดิ์  ชัยชนะวงศ์
รอง ผกก.(สอบสวน) หน.งานสอบสวน สภ.แจ้ห่ม

พ.ต.ท.สายัณห์  นึกเร็ว
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.ท.มงคล  ดีพัฒนากุล
รอง ผกก.(สอบสวน)

 
พ.ตท.ทวี  หมุดดี
สว.(สอบสวน)
     
ร.ต.อ.ยน  เตชะลือ
รอง สว.(สอบสวน)