กิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน


วันที่ 4 ก.ค.63 เวลา 09.00 น. 
พ.ต.อ.วิชาญ  ชูฤทธิ์ ผกก.สภ.แจ้ห่ม พ.ต.ท.บุญญานุภาพ  ไชยมาลา รองผกก.ป.ฯ, พ.ต.ท.สรรชัย 
ใจหมั้น  สวป.ฯ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจจิตอาสา จำนวน 16 นาย ร่วมกับประชาชนจิตอาสาบ้านหลวง ม.1 ต.แจ้ห่ม จำนวน 35 คน รวม 51 คน ได้กันร่วมดำเนินกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนว  พระราชดำริ  “เราทำความดี เพื่อ ชาติ ศาสน์  พระมหากษัตริย์"ร่วมกิจกรรม ตาม "โครงการ  อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยการจราจร ในการบำเพ็ญสารธารณประโยชน์" ทำความสะอาด ตัดกิ่งไม้ หญ้า และเก็บขยะ ณ วัดศรีหลวง ม.1 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จว.ลำปาง


 
 
 
 
 
 

 วันที่ 30 มิ.ย.63 เวลา10.00 น. 
พ.ต.อ.วิชาญ  ชูฤทธิ์ ผกก.สภ.แจ้ห่ม พ.ต.ท.บุญญานุภาพ  ไชยมาลา รองผกก.ป.ฯ, พ.ต.ท.สรรชัย 
ใจหมั้น  สวป.ฯ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจจิตอาสา จำนวน 16 นาย ร่วมกับประชาชนจิตอาสาบ้านแม่สุก ต.แม่สุก จำนวน 35 คน รวม 51 คน ได้กันร่วมดำเนินกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนว  พระราชดำริ  “เราทำความดี เพื่อ ชาติ ศาสน์  พระมหากษัตริย์"
ร่วมกิจกรรม ตาม "โครงการ  อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยการจราจร ในการบำเพ็ญสารธารณประโยชน์" ทำความสะอาด ตัดกิ่งไม้ หญ้ และเก็บขยะ บริเวณโรงเรียนแม่สุกศึกษา ม.1 ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จว.ลำปาง