งานสอบสวน

      

พ.ต.ท.มงคล  ดีพัฒนกุล
รอง ผกก.(สอบสวน) หน.งานสอบสวน สภ.แจ้ห่ม

พ.ต.ท.ทวี  หมุดดี 
สว.(สอบสวน) สภ.แจ้ห่ม

ร.ต.อ.ยน  เตชะลือ
รอง สว.(สอบสวน) สภ.แจ้ห่ม

ร.ต.อ.อภิรักษ์  มีธรรม
รอง สว.(สอบสวน) สภ.แจ้ห่ม