งานอำนวยการ
พ.ต.ท.นิวัติ  วรรณมณี
สว.อก.สภ.แจ้ห่มร.ต.อ.หญิง วนิดา  วิลาวัลย์ 
รอง สว.ธร.สภ.แจ้ห่ม