แจ้งประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์สำหรับข้าราชการตำรวจต่อศาสนิกชนต่างๆ

แจ้งประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์